11 พฤษภาคม 2563 “วันพืชมงคล” (fourleafclover)

วันพืชมงคล หมายถึง วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ปีนี้ จึงงดพระราชพิธีฯ ณ มณฑลท้องสนามหลวง โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน และหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา เป็นการจัดพิธีภายใน

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://is.gd/UfoMnM

Facebook Comments