ไม่มีอาการหลังกลับจากพื้นที่เสี่ยง หลีกเลี่ยงไปโรงพยาบาล

Facebook Comments